ØAPLAN​

Østjydsk Arkitekt- og planlægningsfirma ApS

Mejlby afdelingen:

Randersvej 50, Mejlby 

8981 Spentrup

Tlf.: 86 44 22 66

Fax: 86 44 15 51 

mail@oaplan.dk

​Møldrup afdelingen:

Nørregade 22 i 

9632 Møldrup

Tlf.: 86 69 22 66

Fax: 86 44 15 51

mail@oaplan.dk

BOLIGBYGGERI

​Rum og oplevelser

ØAplan står bag en lang række boligbyggerier fra almene boliger til paracelhuse. Blandt andet større bebyggelser i Nørhald, Purhus og Bjerringbro kommuner. Og i Tyskland har firmaet gennem en fem års periode planlagt, fået godkendt og projekteret 450 boliger og nogle butikker på et 150.000 kvm. areal.

Principperne bag boligbyggerierne er at skabe boliger med et samlet uderum, der giver mulighed for fællesskab og samvær, små trygge rammer for børn.