ØAPLAN​

Østjydsk Arkitekt- og planlægningsfirma ApS

Mejlby afdelingen:

Randersvej 50, Mejlby 

8981 Spentrup

Tlf.: 86 44 22 66

Fax: 86 44 15 51 

mail@oaplan.dk

​Møldrup afdelingen:

Nørregade 22 i 

9632 Møldrup

Tlf.: 86 69 22 66

Fax: 86 44 15 51

mail@oaplan.dk

ERHVERVSBYGGERI

​Virksomhedens ansigt

Erhvervs- og butiksbyggerier er en del af ØAplans arbejdsfelt. Eksemplerne er blandt andre kraftvarmeværket i Nibe, et 15.000 kvm.

Erhvervsbyggeri i Ans, et lavprissupermarked ved Flensborg samt automobilforhandlerforretning i henholdsvis Mejlby og Schwerin.

Principperne bag erhvervsbyggerierne er, at arkitekturen skal fungerer som virksomhedens ansigt udadtil og gerne afspejle dens værdier og holdninger. En stor fleksibillitet i indretning er alfa omega i en tid, hvor omstillingsparathed er et nøgleord.

Fleksibiliteten gælder også muligheden for let at kunne udvide virksomheden. I projekteringen af erhvervsbyggeri tilstræber ØAplan lave drifts- og vedligeholdelses omkostninger samt bruge af miljøenlige materialer.​